info@gappex.cz

VerifyManager SmartFP

VerifyManager SmartFP

Zajištěné seznámení s dokumentem, směrnicí či normou.

Potkáváte se s potřebou seznámit své zaměstnance s novou vyhláškou, oběžníkem, směrnicí či normou? Chcete mít vše prokazatelně a přehledně zaevidováno? Pak je naše řešení určeno právě Vám.

Modul Verify Manager (dokumenty k seznámení) je postaven na platformě SmartFP. Umožňuje pověřeným osobám publikovat dokumenty, s kterými se mají seznámit vybrané osoby nebo skupiny osob. Vše je elektronicky evidováno. Z každého seznámení je možné pořídit tiskový výstup.

Rozšiřitelnost

Protože víme, že každý uživatel má jiné požadavky, je Systém rozšiřitelný o programové funkce, které je implementovatelné jako DLL knihovny. Taktéž plně podporuje customizaci rozhraní, a to nejen změnou barevného schématu, ale i možností úpravy pohledů a formulářů.

Potřebujete další informace?

Název: VerifyManager SmartFP

Technologie: Dot.NET

Databáze: MS SQL, MySQL

Platforma: Windows, Linux

Další informace: info@gappex.cz