info@gappex.cz

awesome-team-member

RiskManagement SmartFP

Systém pro evidenci a řízení rizik.

Díky široké škále konfigurovatelnosti je RiskManagemant SmartFP ideálním nástrojem pro správu rizik v jakékopi společnosti.

Tento nástroj umožňuje evidenci rizik, jejich třídění a vyhodnocování. V neposlední řadě umožňuje definovat přísušná opatření.

Rozšiřitelnost

Protože víme, že každý uživatel má jiné požadavky, je Systém možné rozšířit o programové funkce, které je možné implementovat jako DLL knihovny. Taktéž plně podporuje customizaci rozhraní, a to nejen změnou barevného schématu, ale i možností úpravy pohledů a formulářů.

Potřebujete další informace?

Název: RiskManagement SmartFP

Technologie: Dot.NET

Databáze: MS SQL, MySQL

Platforma: Windows, Linux

Další informace: info@gappex.cz