info@gappex.cz

awesome-team-member

PersonalManager SFP

Řešení pro správu a řízení lidských zdrojů.

Evidence lidských zdrojů, jejich řízení a plánování. To je právě to, co systém PersonalManager SFP umožňuje.

Vedle základní evidence zaměstnanců systém umožní plánování směn a poskytuje informace zaměstnancům o naplánovaných směnách. V neposlední řadě eviduje zákonem definované vzdělávání a školení jako BOZP atd.

Rozšiřitelnost

Protože víme, že každý uživatel má jiné požadavky, je Systém možné rozšířit o programové funkce, které je možné implementovat jako DLL knihovny. Taktéž plně podporuje customizaci rozhraní, a to nejen změnou barevného schématu, ale i možností úpravy pohledů a formulářů.

Potřebujete další informace?

Název: PersonalManager SFP

Technologie: Dot.NET

Databáze: MS SQL, MySQL

Platforma: Windows, Linux

Další informace: info@gappex.cz