info@gappex.cz

awesome-team-member

HelpDesk SFP

Helpdeskové či servisdeskové webové řešení.

Nabízíme unikátní HelpDeskové řešení, které je postaveno nad platformou SFP. Tato platfoma umožňuje bohaté možnosti uživatelské konfigurace. Zjednodušeně se dá říci, že každému poskytne takové řešení, které potřebuje. Náš HelpDeskový systém je postaven na webových technologiích. Je možné ho provozovat jak v prostředí Windows, tak Linux.

Systém se skládá z několika základních segmentů jako jsou Požadavky, Výkazy, Znalostní báze , Reporty a Hardware. Je ho možné doplnit jakýmkoli dalším segmentem. Taktéž podporuje libovlné množsví oprávnění a neomezenou stromovou strukturu požadavků.

Rozšiřitelnost

Protože víme, že každý uživatel má jiné požadavky, lze systém rozšířit o programové funkce, které je možné implementovat jako DLL knihovny. Taktéž plně podporuje customizaci rozhraní, a to nejen změnou barevného schématu, ale i díky možností úpravy pohledů a formulářů.

Potřebujete další informace?

Název: HelpDesk

Technologie: Dot.NET

Databáze: MS SQL, MySQL

Platforma: Windows, Linux

Další informace: info@gappex.cz